Loading…

Serwis Samochodów Volvo Warszawa

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Niezależny serwis Volvo

Volvo V50 demontaż i montaż ogrzewania postojowego Eberspächer D5WSSerwis używanego ogrzewacza pochodzącego z Volvo V50, autor może być pomocny przy naprawie, kontakt do niego w opisie filmu:

Serwis nowego ogrzewacza:

Budowa ogrzewacza na schemacie, obrazek interaktywny:
https://www.butlertechnik.com/hydronic-d5ws-t350

Co przygotować wcześniej:
Śrubokręt płaski albo krzyżowy
Klucze – płaska 13, najlepiej oczkowa 10
Mała trytytka
Rurka od ogrzewania średnicy około 20 mm – przede wszystkim wtedy jeśli chcemy jeździć bez nagrzewacza. Ew. dwie obejmy skręcane pasujące do takiej rurki, ale fabryczne powinny być w dobrym stanie
W razie uszkodzenia fabrycznego – wężyk do paliwa średnica wewnętrzna/zewnętrzna 3.5/9.5 mm
Dwie obejmy skręcane średnicy 9 mm, do wężyka paliwa
Płyn chłodniczy do uzupełnienia ubytku
Zestaw naprawczy – uszelki i sitko

Podłączenie komputera do samochodu może być pomocne w diagnozie, ale w moim przypadku nie było konieczne. Objawy źle działającego wentylatora oraz jego poprawne mechaniczne działanie jasno wskazywały na uszkodzenie sterownika. Komora spalania też była ewidentnie pęknięta.

————————————————————————-

Service of the used heater from Volvo V50

Service of the new heater:

Construction of an heater on the diagram, interactive image:
https://www.butlertechnik.com/hydronic-d5ws-t350

What to prepare before you start:
Flat or cross screwdriver
Wrenches – flat 13, preferably ring 10
Small tie-wrap
Tube from heating system, diameter about 20 mm – first of all, if we want to ride without a heater. Possible two screwed clamps matching such a tube, but the factory ones should be in good condition
In case of damage – fuel hose – inner/outer diameter 3.5/9.5 mm
Two screw clamps 9 mm in diameter, for fuel hose
Coolant to make up for the cavity
Repair kit – seals and strainer

Connecting a computer to the car can be helpful in the diagnosis, but in my case it was not necessary. Symptoms of a malfunctioning fan and its correct mechanical operation clearly indicated damage of the controller. The combustion chamber was also evidently cracked.

0:00 Wstęp
0:50 Demontaż
9:29 Montaż
13:34 Podsumowanie

Pobrane z Youtube Naprawa Samochodów Volvo,serwis samochodów volvo warszawa, Serwis i Naprawa Samochodów Volvo, Naprawa Samochodów Volvo,serwis samochodów volvo warszawa, Serwis i Naprawa Samochodów Volvo, Volvo demontaż CEM, kodowanie CEM Volvo, naprawa volvo tir, programowanie CEM, serwis volvo tirów w Warszawie.

3 thoughts on “Volvo V50 demontaż i montaż ogrzewania postojowego Eberspächer D5WS

  1. Witam Cię serdecznie!
    Zrobiłeś świetny materiał.Myśle, że wiele osób odważnie i pewnie podejdzie do samodzielnego demontażu tego urządzenia .Mam nadzieję, że Twój piec będzie działać długo i bezawaryjnie.
    Pozdrawiam gorąco.

Dodaj komentarz

Zadzwoń!