Loading…

Serwis Samochodów Volvo Warszawa

Click the button below to start exploring our website and learn more about our awesome company
Niezależny serwis Volvo

Czym skorupka za młodu nasiąknie…czyli o pochodzeniu chorób przewlekłych w wieku dorosłymWszechnica Żywieniowa SGGW zaprasza na wykład

Czym skorupka za młodu nasiąknie….
czyli o pochodzeniu chorób przewlekłych
w wieku dorosłym, który wygłosi

dr hab. n. biol. Monika Słupecka-Ziemilska,
profesor IMDiK PAN

Zespół Kliniczno-Badawczy Epigenetyki Człowieka,
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
termin: czwartek 21.10.2021 r. godz. 17.30

Pierwsze tysiąc dni w rozwoju człowieka (liczone od momentu poczęcia) to okres, w którym rozwijające się tkanki wykazują ogromną plastyczność, czyli zdolność do zmian funkcjonalnych pod wpływem działających na nie czynników środowiskowych. Efektem oddziaływania na rozwijający się organizm różnych bodźców pochodzących ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego są trwałe zmiany w budowie i funkcji narządów układów, które niejako determinują („programują”) zdrowie człowieka w różnych okresach życia, również ryzyko chorób przewlekłych w wieku dorosłym. Zjawisko to nazywane jest programowaniem rozwojowym.

W trakcie wykładu uzyskają Państwo odpowiedź na następujące pytania:
• Jakie czynniki środowiskowe (np. żywieniowe) warunkują optymalny rozwój młodego organizmu?
• W jaki sposób czynniki środowiskowe oddziałują ma rozwijający się organizm w życiu płodowym oraz we wczesnym okresie po urodzeniu?
• Czy możemy zniwelować niekorzystne skutki programowania rozwojowego?

Pobrane z Youtube Naprawa Samochodów Volvo,serwis samochodów volvo warszawa, Serwis i Naprawa Samochodów Volvo, Naprawa Samochodów Volvo,serwis samochodów volvo warszawa, Serwis i Naprawa Samochodów Volvo, Volvo demontaż CEM, kodowanie CEM Volvo, naprawa volvo tir, programowanie CEM, serwis volvo tirów w Warszawie.

Dodaj komentarz

Zadzwoń!